Kvalitet

Vår kvalité blir din nyckel i samarbetet

Är du intresserad av en offert?

Kvalité genom hela processen

Stockholms Elmiljö AB arbetar dagligen med sina rutiner och sina processer för att utföra arbetet så effektivt som möjligt. Vårt mål är att hela tiden titta på nya lösningar som gynnar kunden, montören, och miljön.

Miljöansvaret har blivit en allt viktigare fråga i vårt samhälle på senare år. Vi tittar ständigt på förbättringsmöjligheter i våra processer för att ligga rätt och göra gott för vårt samhälle varje dag.

Stockholms Elmiljös vision är att vara ett företag i framkant inom Svensk elinstallation för både sin kvalité och process. Men främst för sitt miljötänk.

Energi-effektivisering

Stockholms Elmiljö AB arbetar dagligen med energieffektiviseringar i olika fastigheter runtom Stockholmsregionen. Under 20-talet har många av oss kommit till insikt om att vi bara har en planet och måste ta vara på resurserna vi har.

Vårt strå till stacken blir att arbeta med miljövänliga och energisnåla produkter som både gynnar miljön och plånboken långsiktigt.

Personal av kvalité

Stockholms Elmiljö AB arbetar enbart med behöriga elektriker som har lång erfarenhet inom olika områden och segment för att ge oss spetskunskap till våra kunder.

Vi tror på långsiktiga samarbeten och att ge våra anställda utmaningar för att få utvecklas och känna sig sedda hos oss.

Redo att ta kontakt?